Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności Rozumiem

ZPPHiU: Apel do rządu o solidarność w równomiernym ponoszeniu kosztów kryzysu został wysłuchany

Jak podaje Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług przyjęta przez Sejm autopoprawka do nowelizacji specustawy w sprawie koronawirusa daje nadzieję polskimi przedsiębiorstwom w ich dążeniu do ratowania setek tysięcy miejsc pracy. Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług wyraża wdzięczność Rządowi i Sejmowi RP za wysłuchanie apelu o solidarność w równomiernym ponoszeniu kosztów kryzysu pomiędzy wszystkich uczestników rynku.

Przegłosowana przez Sejm autopoprawka dotycząca tarczy antykryzysowej przynosi korzystne rozwiązania z punktu widzenia ZPPHiU. Pracodawcy otrzymali narzędzia stanowiące realne wsparcie w ratowaniu ich firm przed katastrofą.

Mamy za sobą pierwszy ważny krok ku zmniejszeniu prawdopodobieństwa upadku naszych firm dzięki regulacjom, które daje nam specustawakomentuje zarząd ZPPHiU.  -Wszyscy bierzemy na siebie koszty kryzysu i solidarnie będziemy dźwigać je, by jak najszybciej ustabilizować sytuację. Potrzebujemy siebie nawzajem –  wynajmujący i najemcy. To czas współpracy, a nie partykularnych interesów. Martwi nas nieustanne i bezpodstawne podnoszenie przez centra handlowe, że mają otrzymywać czynsz bez względu na tę sytuację – zarząd ZPPHiU. 

Dla ratowania polskich firm kluczowe jest pozostawienie ustawy w obecnym kształcie w zasadniczych  kwestiach:

1. Po pierwsze ustawa sprawiedliwie rozkłada ryzyka gospodarcze tzn. najemcy nie uzyskują przychodów ze sprzedaży, a wynajmujący nie otrzymują przychodów z czynszu, taki rozkład ryzyka wprost koresponduje z konstytucyjną zasadą równości materialnej wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji.

2. Po drugie zgodnie z prawem cywilnym zamknięcie centrów handlowych oznacza w perspektywie prawa kontraktów, że wynajmujący ma nieusuwalną przeszkodę w świadczeniu usług na rzecz najemcy w konsekwencji wynajmującemu nie należą się żadne świadczenia w tym opłaty związane z najmem za okres zamknięcia centrów handlowych. Ważne jest jednak stwierdzenie, że w okresie czasowej niemożności spełnienia świadczenia zawarte umowy najmu pozostają ważne.

3. Po trzecie zapis ustawy biorąc pod uwagę pkt 2 powyżej ma charakter deklaratoryjny tzn. potwierdza tylko fakt a nie ingeruje w stosunki kontraktowe. W konsekwencji nie ma żadnych roszczeń wobec Skarbu Państwa.

4. Po czwarte w końcu warunkiem braku obowiązku zapłaty czynszu jest złożenie przez najemców wiążącej oferty o przedłużeniu obowiązujących umów, na dotychczasowych warunkach, o okres zamknięcia centrów handlowych oraz o dodatkowy okres 6 miesięcy, ta regulacja oznacza, że zostaną, na dotychczasowych warunkach przedłużone umowy najmu, w wyniku czego wynajmujący jako jedyni otrzymają swoistą rekompensatę utraconego czynszu.

Postulaty przedstawicieli centrów handlowych budzą wiele kontrowersji. Pojawiają się zarzuty o niezgodności z kodeksem cywilnym i narażanie Skarbu Państwa na straty ze względu na roszczenia ze strony najemców. Postulaty centrów handlowych nie rozwiązują problemów społecznych, a wręcz potęgują ich ryzyko – pozbawieni źródeł przychodów najemcy  z pewnością upadną a  wraz z nimi znikną setki tysięcy miejsc pracy.  

Analitycy podkreślają,  że brak czynszu nawet przez okres jednego roku, przy umorzeniu odsetek i przełożeniu obowiązku spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów o okres równy okresowi braku czynszu nie wyrządzi Wynajmującym żadnej szkody.

Wielu wynajmujących już przesłało do najemców oświadczenie zgodnie z którym nie będzie pobierało żadnych opłat za okres zamknięcia centrów handlowych co jednoznacznie dowodzi świadomości centrów handlowych o braku podstaw prawnych do naliczania opłat za okres ich zamknięcia.

Nacisk centrów handlowych na rząd i posłów, że dzieje im się krzywda budzi nasz głęboki sprzeciw – W świetle podanych wyżej faktów nacisk ten to nic innego, jak chęć uniknięcia jakichkolwiek kosztów związanych z epidemią a po drugie przedstawiający zupełnie nieprawdziwy obraz modelu ekonomicznego funkcjonowania centrów handlowychkonkluduje zarząd ZPPHiU. 

Zdjęcie Depositphotos.