Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności Rozumiem
Kaufland_market_retail_journal

Kaufland podpisał Kartę Różnorodności promującą równe szanse w zatrudnieniu

Sieć Kaufland dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Celem tej  międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej, jest podejmowanie działań związanych z  promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu.

Siła w różnorodności

Równe traktowanie oraz pełna szacunku, pozbawiona uprzedzeń i oparta na klarownych zasadach współpraca –  to wartości, które wyznawane są w firmie Kaufland. W Polsce sieć zatrudnia ok. 16 000 pracowników, w tym osoby różnych narodowości, w różnym wieku i o różnym doświadczeniu. Chcąc to jeszcze wyraźniej podkreślić, sieć dołączyła do sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Dążymy do tego, by Kaufland każdego dnia stawał się lepszy. Bazując na naszym doświadczeniu możemy śmiało stwierdzić, że różnorodność przejawiająca się na wielu płaszczyznach, jest jednym z decydujących czynników, które wpływają na nasz sukces. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, a wzajemny szacunek i brak uprzedzeń to podstawy dobrze działającej firmy. Indywidualność naszych pracowników jest istotnym elementem wspólnego rozwoju. Podpisanie Karty Różnorodności to nasze kolejne działanie wspierające różnorodność i równość w strukturach naszej sieci mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego w firmie Kaufland.

Działania na rzecz równości

Kaufland podejmuje działania promujące różnorodność i równe szanse wśród swoich pracowników. Przykładem tego jest specjalnie utworzone w firmie stanowisko eksperta ds. relacji pracowniczych, do którego zadań należy między innymi przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Z myślą o wzajemnym poszanowaniu w firmie obowiązuje także wewnętrzna polityka zapobiegania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy. Decyzje dotyczące zatrudnienia, dalszego rozwoju, a także wynagrodzenia pracowników podejmowane są zawsze w oparciu o obiektywne kryteria wyboru, takie jak doświadczenie zawodowe, wiedza fachowa czy kompetencje. Oferta benefitów, z których mogą korzystać pracownicy sieci, także została przygotowana z myślą o ich różnych potrzebach, stylach życia czy systemach wartości. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ponad połowę stanowisk kierowniczych w Kaufland pełnią kobiety.

W ramach międzynarodowego projektu „Kobiety na stanowiskach kierowniczych” podkreślamy rolę naszych liderek. Ponad połowę stanowisk kierowniczych w naszej firmie piastują kobiety. W przyszłości nadal będziemy promować zachowanie równowagi w obszarze zarządzania  i oferować równe szanse zawodowe dla wszystkich, bez względu na płeć dodaje Małgorzata Ławnik.


Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. Należy do dużych przedsiębiorstw handlowych Europy z branży nowoczesnych sklepów wielkopowierzchniowych. W całej Europie Kaufland posiada około 1200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 223 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

Asortyment sieci Kaufland liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb. Kaufland należy do czołowych przedsiębiorstw handlu detalicznego w Europie. Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i prostota. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w ramach strategii CSR pn. „Zróbmy to razem.” sieć podejmuje oraz wspiera szereg działań mających na celu m.in. promowanie zdrowego odżywiania, wsparcie polskich producentów jak również szerzenie proekologicznych rozwiązań.