Nhood – nowa spółka na rynku obiektów mixed-use

Nhood to nowa firma usługowa z sektora mixed-use (obsługująca rynek nieruchomości wielofunkcyjnych), świadcząca usługi z myślą o aktywowaniu,  rewitalizacji i transformowaniu nieruchomości, aby uczynić z nich lepsze miejsca wspólnego życia. Antoine Grolin, prezes Ceetrus i prezes założyciel spółki Nodi, ogłosił powstanie w styczniu 2021 roku spółki Nhood, której właścicielem jest AFM – Stowarzyszenie Rodziny Mulliez.

Ogłoszona zmiana oznacza powstanie nowej europejskiej organizacji: z jednej strony zostały wydzielone aktywa Ceetrus i Nodi (spółka deweloperska działająca we Francji), a z drugiej strony nastąpiło połączenie zespołów Ceetrus i Nodi w ramach nowego przedsiębiorstwa Nhood. Te skonsolidowane zespoły będą działać na rzecz federacji niezależnych przedsiębiorstw AFM i innych partnerów.

Nhood – firma usługowa na rynku nieruchomości i projektów

Etienne Dupuy został nominowany na stanowisko dyrektora generalnego Nhood. Jego zadaniem jest koordynacja oraz wdrażanie strategii zarządzania i inwestycji o potrójnym, pozytywnym wpływie. Będzie on pracował z lokalnymi zespołami znajdującymi się w 10 krajach, które dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie rewitalizacji istniejących nieruchomości.

Zespołem Nhood Polska kieruje Ada Walentek, dotychczasowa dyrektor generalna Ceetrus Polska. Lokalne zespoły będą odpowiedzialne za prowadzenie, współtworzenie, przekształcanie i rewitalizację nieruchomości w nowe miejsca pulsujące życiem, rozwijane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odporne na zmiany klimatyczne.

Nowa spółka jest dla nas wszystkich zarówno szansą, jak i dużym wyzwaniem. To możliwość wpływu na otaczający nas świat poprzez tworzenie wartości materialnych i niematerialnych – mówi Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska. Podkreśla, że w Polsce spółka aktualnie pracuje nad dwiema inwestycjami mixed-use: Wilanów Park w Warszawie i projektem w Piasecznie.

Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Polska

Nhood –  nowe przedsiębiorstwo

Nowe przedsiębiorstwo przyjmuje nazwę Nhood, a jego cel podkreśla hasło „new living mood”. Nazwa powstała ze skrótu angielskiego słowa „neighborhood” i będą się nią posługiwały wszystkie europejskie oddziały Nhood. Nowy brand odzwierciedla

międzynarodowe doświadczenie i wiedzę pracowników firmy w 10 krajach Europy, a także wyraża ambicję tworzenia trwałej i użytecznej wartości na rynku nieruchomości na rzecz mieszkańców i dla planety.

Misja Nhood: rewitalizacja i przekształcanie nieruchomości w celu osiągnięcia potrójnego pozytywnego wpływu

W pierwszym etapie działań Nhood oceni nieruchomości według potrójnego kryterium w wymiarze: Planet, People, Profit (planeta, ludzie, gospodarka), posługując się metodą uwzględniającą wpływ środowiskowy, klimatyczny, społeczny i ekonomiczny w prowadzonej strategii zarządzania i rewitalizacji nieruchomości.

Wśród projektów potwierdzających nową strategię w 2021 roku znajdują się inwestycje na terenie dawnych nieużytków miejskich: 3 Suisses, La Maillerie w Villeneuve d’Ascq zarządzane przez Nhood France, dzielnica przy dworcu kolejowym w Vigo w Hiszpanii oraz dzielnica Coresi w Brasov w Rumunii.

Nhood – długoterminowe projekty i rozwój przedsiębiorstwa

Nhood działać będzie na rzecz właścicieli nieruchomości, takich jak Ceetrus czy Nodi oraz na rzecz firm i marek skupionych w AFM, wśród których są Leroy Merlin, Decathlon, Auchan oraz partnerów, takich jak m.in. Morgan Stanley we Włoszech, Pharos Real Estate Fund SCA w Luksemburgu, Primonial oraz CNP we Francji.

Potencjał rozwoju ocenia się na ponad 4 miliony mkw., z czego prawie 1/3 stanowią nieruchomości mieszkaniowe. Ważnym elementem tych inwestycji jest odbudowanie środowiska naturalnego w obszarach miejskich.

Rozwój ten dotyczy wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa takich, jak: aktywowanie, eksploatacja i komercjalizacja nieruchomości, podniesienie ich wartości, strukturyzowanie i prowadzenie strategii portfela nieruchomości, a także ich rozwój i projektowanie nowych inwestycji mixed-use.

Razem stworzymy wielofunkcyjne nieruchomości, które zrewolucjonizują miasto i handel detaliczny. Zaprojektujemy je z wykorzystaniem naszego potrójnego pozytywnego wpływu (People, Planet, Profit) w oparciu o ideę „piętnastominutowego miasta”. Podjęcie działalności w charakterze firmy na rynku mixed-use to duży atut. Jako przedsiębiorca i partner właścicieli nieruchomości, będziemy działać sprawniej, wdrożymy nasz know-how z pełnym zrozumieniem i odpowiedzialnością dla każdej nieruchomości mówi AntoineGrolin, prezesNhood.

„Działamy na rzecz zrównoważonej i odpowiedzialnej rewitalizacji, poprawiając warunki życia mieszkańców. Zaczynamy od danego obszaru, projektując etapami tętniące życiem, skomunikowane, dzielnice miast dla osób, które tam mieszkają, pracują i przyjeżdżają. Naszym celem jest również tworzenie nowych usług, jak zarządzanie zasobami czy funkcja centralnego miejsca w dzielnicy. Nasz potrójny pozytywny wpływ pozwala nam na uzyskanie synergii, korzystnej dla jak największej liczby osób. Podejmujemy zobowiązanie na szczeblu lokalnym: słuchamy, uwzględniamy opinie, konsultujemy” dodaje Etienne Dupuy, dyrektor generalny Nhood


O Nhood

Nhood – nowa spółka na rynku nieruchomości wielofunkcyjnych. Nhood jest nowym graczem w sektorze rewitalizacji nieruchomości miejskich o potrójnym pozytywnym wpływie: społecznym, środowiskowym, gospodarczym (People, Planet, Profit). Specjalistyczna wiedza firmy obejmuje działania w zakresie asset management, zarządzania, komercjalizacji, rozwoju i planowania nowych inwestycji na rzecz wizji tworzenia prężnego, odpowiedzialnego ekologicznie miasta, posiadającego atut w postaci wielofunkcyjności usług świadczonych lokalnie mieszkańcom (lokalne sklepy, mieszkania, biura, obiekty użyteczności publicznej, miejsca odpoczynku i rekreacji). Nhood łączy umiejętności, wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi nieruchomości – to 1029 ekspertów z 10 krajów europejskich, którzy będą rewitalizować i trwale przekształcać istniejący portfel nieruchomości obejmujący prawie 300 lokalizacji handlowych w Europie, w tym 76 we Francji, z potencjałem 30 000 mieszkań w ramach 40 realizowanych projektów i 23 planowanych. Zarządza aktywami o wartości ponad 8 mld euro. Więcej informacji na Nhood.com, Twitter  

Nhood w Polsce zarządza 24 centrami i galeriami handlowymi Ceetrus oraz odpowiada za ich komercjalizację. Firma tworzy również projekty mixed-use wpisujące się w tkankę miejską i odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Na  Obecnie zarządza powierzchnią handlową o wielkości blisko 700 tys. mkw. Ponadto spółka jest wyłącznym komercjalizatorem lokali o łącznej powierzchni handlowej ponad 53 tys. mkw. w 31 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami Auchan. Więcej informacji na linkedin.com

Exit mobile version