Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności Rozumiem

PRCH podsumowuje wyniki odwiedzalności centrów handlowych w tygodniu od 31 maja do 6 czerwca

  • Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych w ostatni dzień maja i w pierwszy czerwca poprzedzających święto Bożego Ciała odwiedzalność centrów handlowych przekroczyła wyniki z analogicznego okresu sprzed pandemii (2019 rok).
  • Średnia liczba wizyt w dni handlowe w tygodniu od 31 maja do 6 czerwca pokazuje, że footfall był o 9 proc. niższy od rezultatów z 2019 roku i przewyższał wyniki odwiedzalności z 2020 roku o 25 proc.
  • Kupujący najliczniej odwiedzali obiekty handlowe w piątek, 4 czerwca, kiedy odwiedzalność była o około 25 proc. wyższa niż w pozostałe dni robocze tego tygodnia i sięgnęła 95 proc. rezultatu z analogicznego dnia 2019 roku.

Dane dotyczące odwiedzalności centrów handlowych zebrane przez PRCH w tygodniu od 31 maja do 6 czerwca pokazują, że aktywność klientów w poszczególne dni dorównuje lub przewyższa wyniki z analogicznych dni sprzed pandemii. W dniach poprzedzających Boże Ciało – 31 maja footfall przekroczył poziom z 2019 roku o 5 proc., a 1 czerwca o 12 proc. Największą aktywność kupujących odnotowano w piątek. Odwiedzialność tego dnia była o około 25 proc. wyższa od pozostałych dni roboczych badanego tygodnia. Średnia odwiedzalność centrów handlowych w dni robocze osiągnęła poziom o 9 proc. niższy od wyników z 2019 i przekroczyła o 25 proc. footfall z analogicznego okresu 2020 roku.

Wyniki odwiedzalności prezentowane przez PRCH pochodzą z obiektów handlowych, których łączna powierzchnia (4,05 mln mkw. GLA) stanowi prawie 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Klienci odwiedzający centra handlowe są zliczani za pomocą kamer 3D zlokalizowanych przy każdym wejściu do obiektu oraz w dodatkowych wybranych miejscach, by zminimalizować możliwość błędu. Te same systemy zarządcy obiektów handlowych wykorzystują do monitorowania i egzekwowania limitów osób przebywających jednocześnie w obiekcie, a wynikających z obecnie obowiązującego rozporządzenia epidemicznego.

Biorąc pod uwagę wielkość obiektu, największą liczbę odwiedzających po raz kolejny zarejestrowano w centrach o średniej wielkości – o powierzchni od 20 do 40 tys. mkw. GLA. Odwiedzalność tych obiektów w badanym okresie sięgnęła 95 proc. wartości z 2019 roku. W tygodniu od 31 maja nieznacznie mniejszy ruch w dni robocze odnotowano w dużych centrach handlowych, których powierzchnia przekracza 60 tys. mkw. GLA – ich średnia odwiedzalność w dni handlowe wyniosła 87 proc. rezultatów sprzed pandemii. Najszybciej do poziomów odwiedzalności sprzed pandemii wracają regiony Północny, Północno-Zachodni i Centralny, gdzie średnie wyniki z dni handlowych z wyłączeniem weekendów przekraczały 100 proc. odwiedzalności z 2019 roku. W pozostałych częściach kraju powrót klientów, w zwłaszcza w dni powszednie, był nieco słabszy.


O Polskiej Radzie Centrów Handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.