Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności Rozumiem
Kaufland_market_retail_journal

Kaufland publikuje pierwszy w historii firmy raport zrównoważonego rozwoju

Sieć Kaufland postanowiła udokumentować swoje dotychczasowe działania na rzecz ochrony środowiska i wsparcia lokalnych społeczności, wydając pierwszy w historii firmy raport zrównoważonego rozwoju. Publikacja pt. „Kaufland – więcej niż handel” powstała zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI).

Raport zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2019 to pierwszy tego typu dokument w blisko dwudziestoletniej historii Kauflandu w Polsce. Obszerny materiał stanowi podsumowanie działań prowadzonych w ramach trzech wyznaczonych przez detalistę filarów odpowiedzialnego biznesu: Zdrowia i zdrowego odżywiania, Ojczyzny i Natury.

Jako jedna z największych firm sektora handlu detalicznego w Polsce dobrze rozumiemy wpływ, jaki wywieramy na środowisko oraz otoczenie społeczne i przyjmujemy za to oddziaływanie odpowiedzialność. To między innymi dlatego kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem znajdują się w samym centrum strategii naszej firmy, która łączy dążenie do ciągłej poprawy wyników przedsiębiorstwa z celami społecznej odpowiedzialności biznesu mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Filary, które zmieniają świat na lepsze

Sieć Kaufland od lat stara się realizować przyjętą strategię odpowiedzialnego biznesu pod hasłem: „Zróbmy to razem”.  W raporcie w szczegółowy sposób pokazano drogę do jej realizacji.

Przygotowany przez nas raport to krok milowy w historii firmy Kaufland. Podsumowuje bowiem wszystkie działania, które od lat realizujemy w ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Opisane w nim zrealizowane inicjatywy to efekt pracy tysięcy ludzi, którzy wspólnie z nami, w myśl hasła „Zróbmy to razem”, działali na rzecz zapewnienia naszym klientom asortymentu najwyższej jakości, stworzenia pracownikom najlepszych warunków do rozwoju, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Zdrowie i zdrowe odżywianie to inicjatywy obejmujące odpowiedzialny dobór asortymentu, wellbeing i promocję zdrowego stylu życia wśród pracowników, a także wspieranie świadomych nawyków żywieniowych wśród klientów. W raporcie Kaufland prezentuje, w jaki sposób współpracuje z producentami i dostawcami żywności na rzecz wysokiej jakości produktów, ochrony środowiska czy osób o szczególnych potrzebach żywieniowych.

W ramach priorytetu Ojczyzna sieć podejmuje wiele działań na rzecz lokalnych społeczności, w tym wspiera regionalnych producentów i niesie pomoc potrzebującym. Kaufland współpracuje z ponad 400 regionalnymi dostawcami, dzięki czemu w sklepach konsumenci mogą znaleźć łącznie ponad 4000 produktów regionalnych. Sieć wdrożyła również wiele rozwiązań, dzięki którym zapobiega marnowaniu żywności, a do odpowiedzialnej postawy zachęca także swoich pracowników i klientów. Detalista regularnie organizuje świąteczne zbiórki żywności, dzięki czemu w roku obrotowym 2019 zebrano w sumie ponad 39 ton żywności dla potrzebujących. Sam Kaufland od marca 2019 r. do lutego 2020 r. przekazał Federacji Polskich Banków Żywności produkty spożywcze o wartości blisko 2,2 mln zł.

Priorytet Natura obejmuje z kolei działania na rzecz ochrony przyrody, między innymi redukcję zużycia tworzyw sztucznych, odpowiedzialną gospodarkę odpadami, a także troskę o dobrostan zwierząt i budowanie świadomości ekologicznej wśród Polaków. Jednym z takich działań jest wprowadzenie systemu odzysku ciepła odpadowego, dzięki któremu w ciągu roku cała Grupa Kaufland redukuje emisję dwutlenku węgla o 22,4 tys. ton.

Raport, który został przygotowany wg standardu GRI w wersji Core, spełnia międzynarodowe wymogi w zakresie prezentacji efektów realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w obszarze społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Dokument został poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora. Zakres weryfikacji obejmował wybrane wskaźniki GRI.


O Kaufland

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 132 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 227 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i prostota. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w ramach strategii CSR pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland podejmuje oraz wspiera szereg działań mających na celu m.in. promowanie zdrowego odżywiania, wsparcie polskich producentów, jak również szerzenie proekologicznych rozwiązań.