Intersport notuje wysoki wzrost sprzedaży

Rosnące znaczenie sprzedaży online powoduje, że marki intensywniej zabiegają o „customer experience” zarówno w sferze online, jak i offline klienta. Jak radzi sobie w tym zakresie branża sportowa? Wyniki sprzedażowe firmy Intersport Polska S.A. wskazują, że pandemia nie zniechęciła Polaków do uprawiania sportu. Przychody grupy wzrosły od początku kwietnia do końca czerwca o 42,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Co więcej, spółka odnotowała również 80,4 proc. wzrost masy marży w odniesieniu do I kwartału roku obrotowego 2020/2021, co bezpośrednio wpływa na poprawę wyniku finansowego spółki. O strategii sukcesu mówi Marek Kaczmarek, który z końcem marca br. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Intersport Polska S.A.

Obejmując pod koniec marca br. stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Intersport Polska S.A. zależało mi m.in. na poprawie modelu biznesowego, który wpisze się w światowy trend omnichanelowego handlu detalicznego – wskazuje Marek Kaczmarek Prezesa Zarządu Spółki firmy Intersport Polska S.A. Nasze ostatnio opublikowane dane wskazują, że udaje nam się realizować założone cele. Według wstępnych szacunków w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., łączne przychody netto ze sprzedaży spółki wyniosły 50,3 mln zł i były wyższe o 42,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (35,2 mln zł). Co więcej, osiągnęliśmy wyjątkowy – w skali całego rynku retail – wynik zysku ze sprzedaży produktów. Wzrost ten uplasował się na poziomie ponad 80 proc. Dane te potwierdzają dobrze określone kierunki zmian polityki handlowej, w tym m.in. wdrożenie nowych kategorii produktów poszukiwanych przez Klienta, która skutkuje zdecydowanie podniesieniem marży oraz średniej wartości paragonu – dodaje.

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez firmę Intersport w I kw. roku obrotowego 2021/2022 pozytywnie wpłynęła również zmiana strategii spółki w zakresie polityki handlowej oraz komunikacji marketingowej.

Głównym czynnikiem wpływającym na dobre wyniki jest poprawa marży do poziomu 45,3 proc. (wzrost 9,0 proc. p.p. w odniesieniu do I kwartału roku obrotowego 2020/2021) w obu kanałach sprzedaży. Porównując czerwiec r/r Intersport zanotował wzrost obrotów (12%) oraz masy marży (33%). Trend wzrostowy utrzymuje się również w lipcu. Wzrost zanotowano również w obszarze sprzedaży e-commerce. W tym przypadku wzrost obrotów plasuje się na poziomie 32%, natomiast wzrost masy marży na 53%. 

Aby móc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych konsumentów planujemy w dalszym ciągu rozwijać kanał e-commerce. Zauważyliśmy również potrzebę stawiania na poprawę komunikacji marketingowej, której brakowało przez ostatnie lata – mówi Marek Kaczmarek Prezesa Zarządu Spółki firmy Intersport Polska S.A. Na tym jednak się nie zatrzymamy. We wdrażanych zmianach zależało nam również na odbudowie DNA zespołu w kontekście misji, która wpisuje się w hasło przewodnie THE HEART OF SPORT. Obecnie stawiamy na ludzi, którzy budują naszą firmę. Kierujemy się zasadą: #teamIntersport – Nasi Ludzie Nas Wyróżniają. Co więcej, w najbliższym czasie będzie można u nas obserwować dynamiczny rozwój środowiska informatycznego wspierającego działania operacyjne i logistyczne – podsumowuje.


O Intersport Polska

Intersport Polska S.A. to sieć specjalistycznych sklepów sportowych z markową odzieżą, obuwiem i sprzętem. Większość oferty stanowi asortyment największych światowych marek takich jak: Nike, Adidas, Under Armour, Reebok, Salomon, The North Face, Viking, Uvex, 4F. Kolekcja wzbogacana jest markami uzupełniającymi oraz markami własnymi Intersport takimi jak: McKinley, Pro Touch, Energetics, Fire Fly, Tecno Pro. Sezonowo uruchamiany jest profesjonalny serwis: narciarski i rowerowy. Intersport Polska prowadzi obecnie sprzedaż w 35 sklepach zlokalizowanych w wiodących centrach handlowych największych miast Polski. Spółka jest wyłącznym w Polsce partnerem biznesowym Grupy Intersport, która posiada łącznie 5.421 punktów sprzedaży w 57 krajach na pięciu kontynentach.

Exit mobile version