Neinver z 5-gwiazdkową oceną w klasyfikacji GRESB Benchmark za 2021 rok

Uzyskany wynik plasuje Neinver wśród 20 proc. najlepszych firm branży nieruchomości w obszarze ESG

Fot. materiały prasowe

Neinver, czołowy inwestor, deweloper i zarządca na europejskim rynku outletów, zdobył 5 gwiazdek w ratingu GRESB Benchmark 2021. Firma poprawiła swój wynik ogólny, uzyskując 92/100 punktów, czyli 2 punkty więcej niż w roku ubiegłym.

Rating GRESB Benchmark 2021 to główne międzynarodowe badanie oceniające poziom zaangażowania przedsiębiorstw branży nieruchomości w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Uzyskując tak wysoką ocenę drugi rok z rzędu, inwestor ponownie znalazł się wśród najlepszych 20 proc. firm branży nieruchomości pod względem ESG. Co więcej, NEINVER poprawił swój wynik ogólny uzyskując 92/100 punktów, czyli dwa punkty więcej niż w roku ubiegłym i zdecydowanie powyżej średniej ratingu GRESB na poziomie 73/100.

Miernik zaangażowania 

Firma osiągnęła świetne wyniki w takich aspektach, jak:

Znakomite wyniki w obszarze GRESB potwierdzają nasze zaangażowanie w zarządzanie, rozwój i inwestycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, mimo tak trudnego roku, jakim jest czas pandemii. Działania w obszarze ESG stanowią główną oś naszej działalności, odgrywając fundamentalną rolę w osiąganiu długofalowych celów. Wychodząc z powodzeniem naprzeciw naszym globalnym wyzwaniom, opracowujemy nową i ambitną strategię działania (road map) z perspektywą do roku 2030, w ramach której wprowadzimy model energetyczny na poziomie zerowym netto, odporny na zmiany klimatyczne oraz będziemy przedstawiać raporty na temat jego realizacji – zgodnie z rekomendacjami Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) – mówi Carlos González Managing Director, NEINVER.

Więcej: Dlaczego sustainability i ESG powinny stać się priorytetem dla zarządców? – komentarz Colliers

W swych ustaleniach badanie GRESB kieruje się tym, co według inwestorów i branży jest istotne dla inwestycji w branży nieruchomości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Z kolei oceny te są zgodne z międzynarodowymi ramami, celami i regulacjami w zakresie sprawozdawczości. Analiza badania GRESB Benchmark 2021 objęła działania Neinver w obszarze ESG, jak również inwestycji prowadzonych wspólnie ze spółką Nuveen Real Estate w projekcie joint venture Neptune, na który składa się 15 obiektów o wartości blisko 1,4 mld euro.

Exit mobile version