PRCH: około połowa najemców skorzystała z nowelizacji ustawy covidowej

Około połowa najemców skorzystała z nowelizacji ustawy covidowej – informuje Polska Rada Centrów Handlowych. Organizacja zwraca uwagę, że za sprawą interwencji legislacyjnej relacje biznesowe między najemcami a wynajmującymi zostały mocno nadszarpnięte.

Polska Rada Centrów Handlowych przypomina w komunikacie prasowym, że w wyniku nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do 6 sierpnia br. najemcy centrów handlowych mieli prawo wycofać się ze złożonych ofert przedłużenia umów najmu za trzy ostatnie okresy lockdownu.

Dotychczas w przypadku zamknięcia centrów handlowych w wyniku pandemii, najemcy i inne podmioty używające powierzchni handlowej mogli uzyskać zwolnienie z czynszu w zamian za przedłużenie umów o kolejny okres sześciu miesięcy. Ustawa nowelizująca umożliwiła utrzymanie zwolnienia z czynszu przy jednoczesnej możliwości anulowana prolongaty umów.

Z informacji zebranych przez Polską Radę Centrów Handlowych od członków stowarzyszenia wynika, że około połowa najemców którzy mogli skorzystać z nowelizacji ustawy covidowej, podjęła decyzję o wycofaniu się z oświadczeń woli w przedmiocie przedłużenia umowy najmu.

Organizacja podaje, że w przypadku ostatniego, czwartego lockdownu liczba oświadczeń rezygnujących z przedłużenia umowy najmu, przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych była wyższa niż w przypadku drugiego i trzeciego lockdownu. Polska Rada Centrów Handlowych zwraca uwagę równocześnie uwagę, że ustawodawca nie zapewnił czasu ani wynajmującym, ani najemcom na wypracowanie innych, akceptowalnych dla obu stron rozwiązań dotyczących ostatniego ograniczenia działalności.

Organizacja informuje również, że przeważająca większość najemców kontynuuje działalność w centrach handlowych, zaś liczba wycofań oceniana jest jako niższa niż oczekiwano.

W odpowiedzi na sytuację na rynku duża część najemców i wynajmujących dla drugiego i trzeciego lockdownu zdecydowała się na wypracowanie własnych rozwiązań i te ustalenia okazały się korzystniejsze niż rozwiązania ustawowe. Obie strony umów najmu, zarówno wynajmujący, jak i najemcy opierają współpracę na wieloletnich relacjach biznesowych. Ich wspólnym celem jest ograniczenie i minimalizowanie negatywnych skutków pandemii, kontynuowanie współpracy oraz skupienie się na odbudowywaniu obrotów generowanych przez najemców – czytamy w komunikacie Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Relacje biznesowe mocno nadszarpnięte

Organizacja nie ukrywa, że relacje biznesowe pomiędzy najemcami i wynajmującymi zostały mocno nadszarpnięte poprzez „niepotrzebną interwencję legislacyjną, nieuwzględniającą indywidualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej poszczególnych najemców, dodatkowo, zupełnie pomijającej problemy i potrzeby wynajmujących”.

Polska Rada Centrów Handlowych podaje, że obecnie priorytetem dla branży centrów handlowych jest podejmowanie działań, które nie dopuszczą do kolejnych lockdownów. Wśród nich organizacja wskazuje włączenie się w organizację punktów szczepień w obiektach handlowych. Obecnie w całym kraju funkcjonuje już ponad 40 takich punktów. Ponadto galerie handlowe aktywnie promują również akcję szczepień (na nośnikach reklamowych w ponad 100 centrach znajdują się komunikaty zachęcające do zaszczepienia się).

Polska Rada Centrów Handlowych informuje, że zaprosiła właścicieli, zarządców i najemców do podjęcia kolejnej wspólnej akcji skierowanej do klientów centrów handlowych pod hasłem „Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na konieczność noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, w tym także w centrach handlowych. Patronat nad akcją objął minister zdrowia.

 

O Polskiej Radzie Centrów Handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. To organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

oprac. Radosław Święcki

Exit mobile version