Centra handlowe Newbridge sponsorem młodzieżowego sportu

W ciągu ostatnich miesięcy Newbridge został partnerem kilku lokalnych organizacji z Krakowa, Torunia oraz Łodzi zajmujących się popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży

Fot. materiały prasowe

Newbridge wzmacnia swoje działania CSR. Sieć handlowa współpracuje z lokalnymi organizacjami, od niedawna koncentrując się na wsparciu rozwoju dzieci i młodzieży. Dokonuje tego w roli sponsora miejscowych klubów sportowych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pandemia koronawirusa i związane z nią lockdowny mocno doświadczyły rynek centrów handlowych. Mimo to, większość z nich nie zrezygnowała z działalności CSR. Przykładem takiego podejścia są centra convenience z portfolio Newbridge: Nowe Czyżyny, Nowe Bielawy oraz Nowa Górna.

Sport przeciwko koronawirusowi

Wszystkie trzy centra w ostatnim czasie zaangażowały się w rozwój młodych talentów oraz promocję aktywności fizycznej wśród najmłodszych, tak ważnej w dobie COVID-19.

Wsparcie sąsiedztwa i mikrospołeczności od zawsze było wpisane w strategię CSR naszych obiektów. W ostatnim czasie postawiliśmy akcent na potrzeby najmłodszych, wsparcie ich rozwoju i aktywności sportowej, jako elementu prozdrowotnego – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge.

W maju tego roku krakowskie centrum handlowe Nowe Czyżyny zostało oficjalnym sponsorem sekcji kajakowej Yacht Clubu Kraków. Działania objęły pomoc finansową w zakresie codziennego funkcjonowania klubu, m.in. wsparcie przy zakupie niezbędnego sprzętu regatowego, strojów w barwach klubowych dla dzieci i młodzieży czy dofinansowanie wyjazdów na obozy szkoleniowe. Co więcej, Nowe Czyżyny dołączyły także do grona partnerów placówki opiekuńczo-wychowawczej SIEMACHA Spot 24/7 w Nowej Hucie, która zajmuje się wsparciem dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej. W tym przypadku krakowskie centrum pomogło m.in. w doposażeniu placówki, ale także dofinansowaniu zajęć dodatkowych, np. nauki języków obcych, wycieczek czy zajęć sportowych podopiecznych krakowskiego oddziału SIEMACHA Spot.

Wsłuchując się w potrzeby młodych

Z kolei toruńskie Nowe Bielawy otoczyły opieką lokalny klub sportowy MKS Włókniarz Toruń, którego wychowankowie byli powoływani do reprezentacji narodowych w piłce nożnej. Podczas jednej z akcji w centrum handlowym gościli przedstawiciele klubu, prowadzony był także nabór i zapisy do szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży od 5. roku życia.

Trzecie z centrów, czyli zlokalizowana w Łodzi Nowa Górna, wspiera natomiast działający w jej okolicy Chojeński Klub Sportowy. Jest to klub o blisko 100-letniej tradycji kształtujący pokolenia łódzkich sportowców, w którym aktualnie działa sekcja piłki ręcznej. Jak zaznaczają przedstawiciele Newbridge, wsparcie organizacji akurat o takim profilu tematycznym, nie jest przypadkowe, a wynika z potrzeby działania real-time.

Staramy się wsłuchiwać w bieżące potrzeby naszego najbliższego otoczenia i zgodnie z tym kształtować nasze działania. „Koronarzeczywistość” była bezlitosna dla wielu lokalnych organizacji, z którymi chcemy być solidarni w tym niełatwym czasie. Aktualnie jednym z naszych priorytetów jest pomoc najmłodszym mieszkańcom Krakowa, Torunia oraz Łodzi. Dlatego tworzymy dzieciom i młodzieży warunki do rozwoju ich pasji i uprawiania sportu, co jest palącą potrzebą w dobie COVID-19 – podkreśla Marta Drzewiecka.

Młodzi najbardziej poszkodowani

Zdaniem przedstawicieli Newbridge, skupienie się na promocji aktywności ruchowej oraz upowszechnianie sportu w tej grupie wiekowej jest tym bardziej istotne z powodu alarmujących statystyk.

Nie zapominajmy, że młode pokolenie jest jedną z najbardziej poszkodowanych grup społecznych w wyniku pandemii. Głosy światowych organizacji, badania oraz analizy psychologów potwierdzają, że domowa izolacja i ograniczenia związane z COVID-19 pogłębiły problem coraz gorszej kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, ale także odbiły się na ich zdrowiu psychicznym. Jeśli zabraknie długoterminowych rozwiązań np. realnego wsparcia lokalnych organizacji popularyzujących sport wśród najmłodszych, skutki mogą być fatalne – mówi Marta Drzewiecka.

Jak zapewnia Newbridge, wsparcie partnerów działających na terenie 3 miast nie sprowadza się jedynie do działań sponsoringowych, ale budowania trwałych relacji. Sieć zakłada długofalową współpracę polegającą na systematycznym wsparciu akcji i inicjatyw partnerów. Dotyczy to zarówno organizacji wspólnych wydarzeń tematycznych na terenie centrów i akcji informacyjnych na ich stronie internetowej, jak i działań prowadzonych w social mediach.

Exit mobile version