Lidl zatrudnił 120 pracowników z Ukrainy

Sieć przyjęła do pracy uchodźców zza naszej wschodniej granicy

Lidl Polska zatrudnia pracowników z Ukrainy

Lidl Polska zatrudnił 120 pracowników z Ukrainy. Firma ponadto zapowiada kolejne wakaty, które będą wkrótce oferowane.

Lidl podkreśla, że jest otwarta na pracowników różnych narodowości. Jest to element polityki równych szans firmy. Lidl, aby umożliwić znalezienie pracy Ukraińcom, dostosował swoje platformy rekrutacyjne do aktualnych potrzeb. Co bardzo istotne, wszystkim kandydatom, niezależnie od narodowości, firma oferuje wynagrodzenia wyższe niż średnie płace w handlu oraz pakiet benefitów pozapłacowych.

Lidl zatrudnił pracowników z Ukrainy – firma stawia na kulturę włączania

Lidl Polska postawił na kulturę włączania. Dlatego też firma oferuje wszystkim nowym pracownikom z Ukrainy darmowe lekcje polskiego, które ułatwiają im codzienną pracę.

Przeczytaj także: Lidl przechodzi na zieloną energię

Zespół Lidl Polska liczy aktualnie ponad 25 000 osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie. Na nowe miejsca pracy firma przeznaczy blisko 100 mln zł. Planowane w tym roku inwestycje przełożą się na stworzenie ok. 1 500 kolejnych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Co Lidl Polska zapewnia pracownikom?

Na początku zatrudnienia, wszyscy pracownicy sklepów niezależnie od narodowości, mogą liczyć na wynagrodzenie od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – od 3850 zł brutto do 4800 zł brutto. Po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, wynosi ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto. Po trzech latach pracy wyniesie od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Lidl gwarantuje też Ukraińcom, którzy wyjechali, możliwość powrotu do pracy

Dla obywateli Ukrainy szczególnie istotna będzie możliwość nauki języka polskiego zapewniona przez firmę. Co więcej, sieć uruchomiła infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Osobom, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, zagwarantowano możliwość powrotu do pracy. Firma deklaruje także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w Lidl Polska oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

47 mln zł na pomoc Ukraińcom

Grupa Schwarz, do której należy Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy wsparcie o wartości 47 000 000 zł. W Polsce sieć wspiera produktowo oraz finansowo organizacje takie jak Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polska Akcja Humanitarna. Firma nieustannie przekazuje w Ukrainie produkty organizacjom NGO, w tym Caritas Ukraina. W sklepach Lidl Polska nieustannie trwają zbiórki żywności dla Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska.

Exit mobile version