PRCH: „Centra handlowe z optymistycznymi wskaźnikami obrotów i odwiedzalności klientów – wyraźnie przekroczone zostały wyniki sprzed pandemii”

Polska Rada Centrów Handlowych podsumowuje kwietniowe wyniki odwiedzalności galerii

Galeria handlowa

Polska Rada Centrów Handlowych podsumowuje kwietniowe wyniki odwiedzalności oraz sprzedaży w galeriach handlowych. Jak podkreśla organizacja, mogą one napawać optymizmem.

  • Obroty w centrach handlowych w kwietniu 2022 r. były o 13,4% wyższe niż w kwietniu 2019 r. W porównaniu do marca 2022 r. wzrost obrotów był jeszcze wyższy i wyniósł 16,2%.
  • W podziale na kategorie najlepsze wyniki notowały: żywność (+75%), usługi (+50,3%) oraz gastronomia (+32,1%). Bazą porównawczą był kwiecień 2019 r.
  • Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów. Największe centra handlowe (powyżej 60 tys. mkw. GLA) miały obroty o 19,1% wyższe niż w kwietniu 2019 r. Duże galerie (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 11,7%, najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 9%, a średnie obiekty (20-40 tys. mkw. GLA) o 7,1%.
  • W maju 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu była o 7,8% wyższa niż w maju 2019 r.

Przyspieszenie trendów

Najnowsze dane o obrotach i odwiedzalności centrów handlowych w Polsce pokazują wyraźne przyspieszenie trendów, które zarysowały się przed miesiącem. Ze wskaźnika Turnover Index wynika, że Polacy w kwietniu bardzo chętnie robili zakupy stacjonarne. Zwłaszcza w największych i dużych centrach handlowych, gdzie obroty rosły najszybciej. Odwiedzalność, prezentowana w oparciu o Footfall Density Index, w maju najszybciej rosła w dużych aglomeracjach, np. Trójmieście, Katowicach i Warszawie. Wzrost obrotów na poziomie 13,4% i odwiedzalności o 7,8%, w porównaniu do 2019 r., pokazuje, że umacnia się trend powrotu klientów do centrów handlowych – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Na większe obroty wpływ mają zwiększone zakupy spożywcze

Podobnie jak w marcu, również w kwietniu za wzrost obrotów odpowiadają zwiększone zakupy spożywcze robione przez Polaków. W tym również dla ukraińskich uchodźców oraz bezpośrednio przez klientów z Ukrainy. Stąd bardzo wysoki, 75% wzrost obrotów w kategorii żywność.

Z kolei duże wzrosty obrotów w usługach o 50% i gastronomii o 32% jak pisze PRCH pokazują, że klienci są spragnieni kontaktów z innymi.

Równolegle ze zwiększonymi obrotami rośnie odwiedzalność. W majowych wynikach odwiedzalności centrów handlowych widać obecność grupy dodatkowych konsumentów, pochodzących z Ukrainy. Ich wpływ na odwiedzalność jest widoczny zwłaszcza w tych miejscach, gdzie koncentrują się uchodźcy. Dodatkowo Polacy goszczący czy wspierający Ukraińców, również robią częstsze zakupy.

Exit mobile version