Zarządzająca Empiku przejmuje kontrolę nad Spółką w wyniku wykupu menedżerskiego. Ewa Szmidt-Belcarz kupuje większościowy pakiet od Penta Investments

Sprzedającym 51% akcji jest Penta Investments, obecna w Empiku od 2012 roku

Ewa Szmidt-Belcarz

Dotychczasowa prezeska zarządu firmy, Ewa Szmidt-Belcarz, przejmuje kontrolny pakiet akcji w Grupie Empik. Sprzedającym 51% akcji jest Penta Investments, obecna w Empiku od 2012 roku. Obie strony transakcji deklarują kontynuowanie bliskiej i partnerskiej współpracy w zakresie inwestycji i rozwoju biznesu. Grupa Empik zanotowała 2,4 mld zł obrotów w ubiegłym roku, z czego prawie połowa została wypracowana przez segment e-commerce i digital. Strony transakcji zdecydowały o nieujawnianiu jej wartości. Zamknięcie transakcji jest przedmiotem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przejęcie większości akcji w Grupie Empik przez Ewę Szmidt-Belcarz nie zmienia struktury zarządczej firmy, ani strategii Spółki, realizowanej od 2015 roku. Nowa wiodąca akcjonariuszka pozostaje prezeską zarządu i planuje dalszy długoterminowy rozwój całej Grupy we współpracy z Penta Investments.
Penta Investments pozostaje w Spółce posiadając 49% akcji i deklaruje dalsze wspieranie rozwoju poszczególnych linii biznesowych. Do 2026 roku planowane inwestycje osiągną poziom 300-350 mln zł i będą skierowane głównie na rozwój organiczny, nie wykluczając jednak akwizycji.

Empik będzie inwestował w omnichannel

Strategią Grupy Empik jest dalsze inwestowanie w rozwój w obszarach omnichannel, platformę e-commerce empik.com oraz ekosystem subskrypcyjny, jak również digitalizację, automatyzację i robotyzację procesów w całej Grupie. Inwestycje będą również kontynuowane w dynamicznie rosnących spółkach Grupy – w obszarach tworzenia i dystrybucji treści tradycyjnych i cyfrowych, jak również w obszarze event discovery i sprzedaży biletów na wydarzenia. Kluczowym elementem strategii pozostaje również zrównoważona rozbudowa sieci tradycyjnych salonów i formatu convenience, uzupełniających rozwój e-commerce. Wejście Ewy Szmidt-Belcarz do grona akcjonariuszy nie oznacza żadnych zmian dla partnerów biznesowych, pracowników i innych interesariuszy.

Współpraca z Penta Investments była zawsze bliska, otwarta i partnerska. Od wielu lat dzielimy wspólną wizję rozwoju Grupy Empik, którą konsekwentnie i odważnie realizujemy. Dzisiaj materializuje się kolejny, ważny krok w historii naszej współpracy – powiedziała Ewa Szmidt-Belcarz, prezeska zarządu Empik S.A.

Przejęcie kontroli nad Grupą Empik dokonane przez Ewę Szmidt-Belcarz jest przykładem transakcji wykupu menedżerskiego (MBO, management buy-out), które są rzadkie w przypadku spółek o takiej skali biznesu.

Od 2015 roku intensywnie współpracujemy z Ewą w realizacji strategii wzrostu Grupy Empik. Dotychczas, pod jej kierownictwem, wspólnie powiększyliśmy skalę firmy dwukrotnie, w wielu kluczowych wymiarach – m.in. przychodach czy wyniku EBITDA. Realizacja tej transakcji potwierdza bardzo dobrą dotychczasową współpracę, pozwala nam kontynuować wsparcie Grupy Empik i daje możliwość realizacji większych zysków w przyszłości ­– powiedział Łukasz Waszak, dyrektor inwestycyjny Penta Investments w Polsce.

Doradcami reprezentującymi przejmującego był zespół MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, prowadzony przez Pawła Moskwę, a Penta Investments była wspierana przez kancelarię KI Komosa Imiełowski, reprezentowaną przez Adama Imiełowskiego.
Oprac. su
Exit mobile version