Grupa Eurocash publikuje raport wpływu na innowacyjność swoich klientów

groszek_eurocash_retail_journal

groszek_eurocash_retail_journal

Jak wynika z opublikowanego raportu Grupy Eurocash, firma wpływa na innowacyjność swoich klientów, co potwierdzają wyniki badań przedstawione w pierwszej edycji „Raportu wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 rok.

Grupa Eurocash współpracuje z ponad 70 000 właścicielami sklepów niezależnych w Polsce. Od ponad 26 lat dostarcza im nowe technologie, prowadzi projekty edukacyjne i promuje handel niezależny. Teraz Grupa postanowiła sprawdzić, jak jej działania przekładają się w praktyce na biznesy jej klientów, a także na ich przedsiębiorczość. Pierwszy „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 rok prezentuje autorski model wpływu, nieposiadający swojego pierwowzoru w Polsce. Określa on procentowy udział Grupy Eurocash we wpływie na rozwój przedsiębiorczości jej klientów. Wpływ ten wyniósł 41,2%. Pozostałe 58,8% stanowią inne czynniki wpływu takie jak otoczenie biznesowe, regulacje prawne i podatkowe oraz postawa przedsiębiorców.

Grupa Eurocash wspiera biznesy swoich klientów w ramach czterech obszarów działalności: 1. skali zakupowej, która pozwala negocjować atrakcyjne warunki cenowe z dostawcami, 2. różnorodności formatów dystrybucji, czyli zapewnienia różnych modeli dystrybucji oraz zamawiania towaru, 3. szerokiego wyboru konceptów detalicznych oraz 4. rozwoju i edukacji, czyli ofert szkoleń zawodowych i kursów m.in. w ramach Akademii Umiejętności Eurocash.

W ramach opublikowanego właśnie „Raportu wpływu” postanowiliśmy sprawdzić jak nasze działania w ramach czterech obszarów wsparcia niezależnych przedsiębiorców, które sobie wyznaczyliśmy, wpływają na ich przedsiębiorczość. Publikacja ta oraz zawarte w niej wyniki badań dowodzą jak wyznaczony przez nas w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020+ cel rozwoju przedsiębiorczości realizuje się w praktyce, przyczyniając się tym samym do podnoszenia konkurencyjności sklepów niezależnych w całej Polsce – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

Według wyliczeń średni wpływ Grupy na rozwój przedsiębiorczości jej klientów wynosi 41,2%. Grupa Eurocash szczególnie wzmacnia w przedsiębiorcach innowacyjność – jej wpływ w tym obszarze wyniósł 66%. Firma inspiruje i ma wpływ na przedsiębiorców w zakresie działań reklamowych i komunikacji z klientem (72%), a także wdrażania nowych rozwiązań technologicznych (64%), w tym aplikacji czy nowych form płatności (61%). Wysoki jest również wpływ Grupy na odpowiedzialność za innych (44%). Jest on najmniej powiązany z zasadniczą działalnością biznesową przedsiębiorców, więc tym bardziej wskazuje na ich wrażliwość na problemy społeczne i silny związek ze społecznością lokalną. Widoczne jest także oddziaływanie Grupy na motywację do rozwoju (40%) – odzwierciedla się ono m.in. w chęci uczestnictwa w szkoleniach Akademii Umiejętności Eurocash, a na decyzję tę Grupa wpływa w 46%. Stosunkowo mniejszy wpływ Grupa ma na odwagę biznesową (30%) przedsiębiorców oraz na ich wytrwałość w działaniu (26%). Z raportu wynika, że Grupa inspiruje swoich klientów do inwestycji w rozwój swojej firmy (37%) i powiększaniu własnej sieci sklepów (30%). Wytrwałość w działaniu klienci Grupy rozumieją przede wszystkim jako dbanie o pracowników i relacje w zespole. Widoczny jest wyraźny wpływ Grupy (28%) na ich decyzje o podwyżkach pensji, wprowadzeniu możliwości elastycznych godzin pracy (27%), czy zwiększeniu zatrudnienia (26%).

Pracując z przedsiębiorcami od 26 lat, mamy również świadomość, że na ich działalność i sukces biznesowy, poza nami, wpływ ma także szereg innych, niezależnych czynników i barier. Są to m.in. wysokie koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, wysokie podatki, nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz często zmieniające się przepisy. Czynniki te wynikają z obowiązującego prawa, nie zależą ani od przedsiębiorców, ani otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują. Przedsiębiorcy więc nie mogą sami ich zmienić. Dlatego uważamy, że w dalszym rozwoju przedsiębiorczości i polskiej gospodarki ważna jest postawa – odpowiedzialna i partnerska – innych prywatnych przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych dużych, zamożnych i wpływowych, które mogą działać na rzecz wzmacniania przedsiębiorców i zapewniać im lepsze warunki do rozwoju. I my staramy się tę misję realizować – dodaje Martinho.

 „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 rok dostępny jest na stronie firmy.

Jak powstał model wpływu Grupy Eurocash?

Model wpływu bierze swój początek w badaniu Grupy Eurocash – zrealizowanym w 2020 r. – dotyczącym przedsiębiorczości. Badanie wskazało pięć cech, które wg Polaków świadczą o tym, że ktoś jest przedsiębiorczy. Były to: odwaga biznesowa, innowacyjność, motywacja do rozwoju, odpowiedzialność za innych i wytrwałość w działaniu. Następnie zbadano, jaki wpływ na te cechy mają działania Grupy, prowadzone w ramach czterech filarów jej działalności tj. skali zakupowej, formatów dystrybucji, konceptów detalicznych oraz rozwoju i edukacji.

Model wpływu powstał przy współpracy z firmą doradczą SAPERE oraz w oparciu o dane pozyskane przez agencję badawczą Kantar.

Opublikowała Urszula Szewczyk.

Exit mobile version