Grupa Żabka podsumowuje realizację Strategii Odpowiedzialności za 2021 rok

Grupa Żabka realizuje Strategię Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową organizacji

Żabka Smart

Grupa Żabka podsumowuje realizację Strategii Odpowiedzialności za 2021 rok. W tym celu wydała czwarty już Raport Odpowiedzialności. Został on sporządzony według międzynarodowych standardów raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Żabka zapewnia 45,4 tysiące miejsc pracy

W publikacji Grupa Żabka po raz pierwszy przedstawiła wpływ swojej działalności na polską gospodarkę wyrażony kwotą 5,3 miliarda złotych wartości dodanej w 2021 roku oraz liczbą 45,4 tysięcy miejsc pracy utrzymanych w całym kraju.

Przeczytaj także: Hot-doga w Żabce przygotuje robot

Pandemia pomogła w nauce elastycznego zarządzaniu organizacją

Ubiegły rok, będący jednocześnie drugim rokiem pandemii, ugruntował umiejętności Żabki do elastycznego zarządzania organizacją, efektywnego korzystania z technologii oraz uwzględniania prawdopodobieństwa wystąpienia różnych scenariuszy przy realizacji flagowych projektów.

Bardzo ważnym krokiem było powołanie Grupy Żabka, dzięki której stworzony został unikatowy ekosystem rozwiązań convenience. Stworzenie Grupy wiązało się również z przyjęciem nowego modelu działania, opartego na trzech elementach:

Przeczytaj także: Żabka Nano w Leroy Merlin

Nasza firma znajduje się w gronie 1% firm na świecie, które według ratingu EcoVadis najlepiej integrują czynniki ESG ze swoją strategią i działaniami operacyjnymi. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory miliom klientów, aby były wygodne i odpowiedzialne. Dzięki temu wspólnie dokonujemy rzeczywistych zmian pozytywnie wpływających na nasze otoczenie i środowisko naturalne powiedział Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Grupy Żabka.

Ecosystem convenience

Żabka Polska nadal stanowi największą jednostkę organizacyjną w ramach Grupy. Obejmuje ponad 8300 sklepów, prowadzonych przez ponad 7000 franczyzobiorców.

Nowa jednostka biznesowa w ramach Grupy – Żabka Future, zajmuje się wyszukiwaniem i tworzeniem biznesów. Dzięki akwizycjom dokonanym przez Żabkę Future, Grupa została poszerzona o silne platformy e-commerce. Wśród nich znalazł się lider cateringów dietetycznych Maczfit oraz marketplace Dietly.pl.

Przeczytaj także: Innowacyjne rozwiązania w Żabce Smart

Żabka Future to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano, z których pierwszy otwarty został rok temu. W ramach nowo powstałego start-upu Lite e-Commerce uruchomiono q-commerce Żabka Jush! oraz Delio. W obrębie Grupy funkcjonuje również Obszar Strategii i Funkcji Centralnych, złożony z zespołów odpowiadających za wyznaczanie kierunków rozwoju Grupy oraz opracowywanie strategii, w tym ESG, konsumenckich, personalnej i finansowej.

Nowa organizacja firmy pozwoliła utrzymać wysoką dynamikę otwarć sklepów Żabka, których w 2021 roku powstało ponad 1100.

W realizację naszej strategii ESG zaangażowani są wszyscy pracownicy, współpracownicy, franczyzobiorcy, klienci oraz partnerzy handlowi. Dzięki temu w 2021 roku mogliśmy podjąć  wiele istotnych działań, które m.in. ograniczyły nasz ślad węglowy, umożliwiły klientom dostęp do produktów ułatwiających zrównoważony tryb życia, a naszym franczyzobiorcom zapewniły jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania biznesemmówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Raport Odpowiedzialności za 2021 rok

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to czwarty już Raport Odpowiedzialności przygotowany przez Grupę Żabka. Informacje, które można znaleźć na blisko 100 stronach prezentują podsumowanie wybranych działań realizowanych przez Grupę Żabka w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021 roku.

Raport zawiera również sprawozdanie z realizacji celów zdefiniowanych w 4 filarach strategicznych:

  1. Zrównoważony styl życia,
  2. Pozytywny wpływ na otoczenie,
  3. Odpowiedzialna organizacja
  4. Zielona planeta.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” został przygotowany zgodnie z najnowszym standardem raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Dodatkowo zostały w nim ujęte informacje dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact, zgodnie z wytycznymi Communication on Progress (CoP), rekomendacje zawarte w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation oraz informacje o wkładzie organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport kolejny raz został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

Oprac. su
Exit mobile version