Żabka proponuje franczyzobiorcom „Polisę na biznes”

Materiały prasowe

Żabka proponuje franczyzobiorcom „Polisę na biznes”, zbiorowe ubezpieczenie, zwiększające bezpieczeństwo finansowe wobec ryzyka ekonomicznego wynikającego z prowadzania działalności gospodarczej. Polisa została przygotowana wspólnie z TUW PZUW, zaś jej finalny kształt jest wynikiem konsultacji z franczyzobiorcami.

Ma to być kolejny krok w rozwijaniu najbardziej korzystnego dla przedsiębiorców modelu współpracy, zaś celem wdrożenia polisy jest zminimalizowanie ryzyka związanego z niepowodzeniem biznesowym w ramach własnej działalności.

Ubezpieczenie dostępne dla wszystkich franczyzobiorców

Sieć zwraca uwagę, że choć sklepy Żabka cechuje dużo wyższy wskaźnik sukcesu biznesowego, niż sklepy niezależne na otwartym rynku, to prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem. „Polisa na biznes” ma za cel kompensować znaczącą część ewentualnego zadłużenia w momencie zakończenia działalności gospodarczej.

Polisa została przygotowana wspólnie z TUW PZUW, a jej finalny kształt jest wynikiem konsultacji z franczyzobiorcami.

Bezpieczeństwo finansowe stało się jednym z kluczowych elementów funkcjonowania małej przedsiębiorczości. To także jeden z najistotniejszych czynników branych pod uwagę w podejmowaniu decyzji o uruchomieniu własnego biznesu. Dlatego wspólnie z TUW PZUW, wchodzącym w skład Grupy PZU, która jest największym ubezpieczycielem w Polsce, przygotowaliśmy unikatowy na rynku produkt ubezpieczeniowy „Polisa na biznes”, zapewniający ochronę finansową w przypadku wystąpienia ujemnego salda w momencie zakończenia działalności. Ubezpieczenie jest dostępne dla wszystkich franczyzobiorców Żabki, a dzięki skali naszego działania, koszt ubezpieczenia jest bardzo atrakcyjny – podkreśla cytowany w komunikacie Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający w firmie Żabka Polska.

Odpowiadamy na potrzeby rynkowe i wspomagamy drobnych przedsiębiorców, którzy tworzą sieci franczyzowe. Ich bezpieczeństwo finansowe nabiera jeszcze większej wagi po trudnym okresie pandemii. Dlatego proponujemy polisę, która chroni przed biznesowym ryzykiem, np. niewypłacalności, jeśli sytuacja zmusi przedsiębiorców do zaprzestania działalności gospodarczej – mówi z kolei Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

Jak wspomniano, finalny kształt polisy jest efektem konsultacji z franczyzobiorcami. W procesie tworzenia polisy uczestniczyli zarówno członkowie Rady Franczyzobiorców, jak i szersza, reprezentatywna dla różnorodności sklepów w sieci, grupa przedsiębiorców działających pod szyldem Żabki.

Duża skala, niska składka

Żabka zwraca uwagę, że decyzja o pokryciu części kosztów składek przez spółkę dodatkowo obniżyła koszty po stronie franczyzobiorcy. W efekcie nie przekroczą one kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Formuła ubezpieczeń wzajemnych pozwala na dużą elastyczność i dostosowanie oferty do oczekiwań ubezpieczonych. Współpraca z siecią Żabką i jej franczyzobiorcami jest modelowa. Z ich udziałem stworzyliśmy skrojony na miarę produkt, dopasowany do potrzeb franczyzobiorców – tłumaczy Sebastian Wiatr, dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW.

Polisa dostępna będzie dla wszystkich franczyzobiorców bez względu na ich staż i sytuację finansową. Wysokość składek oraz wartość samego ubezpieczenia jest uzależniona od liczby prowadzonych przez danego przedsiębiorcę sklepów. Żabka podkreśla, że mamy do czynienia z unikatowym produktem w skali polskiego rynku, zaś dodatkową wartość stanowi niska składka wynikająca ze skali sieci Żabka i jej gwarancji dla ubezpieczyciela. Zasady funkcjonowania polisy zostały przedstawione franczyzobiorcom sklepów Żabka w trakcie spotkań z przedstawicielami sieci i rozpoczęły proces wdrażania tego rozwiązania, który potrwa kilka tygodni.

O Żabka Polska

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7400 placówek prowadzonych przez ponad 6000 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat działalności na polskim rynku, spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Sklepy są odwiedzane codziennie przez ponad 2,5 miliona klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.

Exit mobile version